V souladu s §6 odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončován vzděláván ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024. Školní seznam je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po jeho zpřístupnění žákům. Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy