Profil školy

Městské gymnázium Jirkov poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí. Jsme moderní dynamická škola.  Nižší počet žáků ve třídách zajišťuje individuální přístup a tím nabízí kvalitní výuku v příjemném prostředí bez nadměrného stresu.

Ke čtyřletému studiu jsou přijímáni žáci z 9. tříd ZŠ po úspěšném absolvování přijímacího řízení. Přijímací zkoušky mají podobu písemných testů z českého jazyka a matematiky, které zpracovává centrum pro zjišťování výsledků vzdělání (CERMAT).

Studenti prvního a druhého ročníku mají pevný učební plán, důraz je kladen na výuku jazyků a přírodovědných předmětů. Ve třetím a čtvrtém ročníku si studenti  vedle stálých předmětů vybírají i z volitelných předmětů již podle svého zájmu, zaměření a budoucí profese. Tyto předměty umožňují profilaci studentů vzhledem k jejich dalšímu studiu. Žáci čtyřletého studia se učí dvěma světovým jazykům.  Výuka probíhá ve skupinách do 15 žáků.

Gymnázium podporuje sportovně nadané žáky. Nabízí možnost individuálního studijního plánu pro sportovní talenty s odpovídající sportovní výkonností.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle znění platného školského zákona.

Studentům je k dispozici vybavená počítačová a multimediální učebna, chemická laboratoř a výtvarný atelier. V učebním plánu jsou i lyžařské, turistické a adaptační kurzy, celá řada exkurzí, besed a kulturních představení včetna filmového klubu.  V průběhu studia mají žáci možnost zúčastnit se zájezdů a pobytů v zahraničí. Rozvíjí se spolupráce s partnerskou školou v italské Falconara, Ancona, zejména výměnné pobyty našich a italských studentů spojené s účastí ve vyučování v partnerské škole.

Od r. 2014 gymnázium  spolupracuje s kanadskou krajanskou organizací v Edmontonu.

Škola disponuje vlastní, novou jídelnou, žáci mají na výběr ze dvou hlavních jídel.

Gymnázium každoročně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu města pořádáním tradičního Majálesu, účastí na charitativních vánočních trzích, sportovních akcích a pořádáním maturitního plesu.

Profesorský sbor školy tvoří plně kvalifikovaní učitelé s aprobací pro výuku na střední škole.

 

 

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy