Je stanovena doba od 22. 4., kdy lze nejdříve oznámit rozhodnutí (odeslání rozhodnutí o nepřijetí i zveřejnění seznamu přijatých uchazečů) i v případě, že se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná (§ 60 odst. 17 školského zákona, ve znění zákona č. 49/2009 Sb.).

 


Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy