Vážení rodiče, milí přátelé,

oznamuji vám, že jsem, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil na dny 20. až 22. 12. 2021 volno ředitele školy.

Důvodem tohoto kroku jsou stavební práce související s odstraněním příčiny a důsledků havárie vodovodního řadu v budově školy. Vzhledem ke skutečnosti, že musí být uzavřen hlavní uzávěr vody do budovy, nelze zajistit hygienické podmínky pro pobyt ve škole.

Bohužel, vzhledem k přerušení dodávky vody, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Omlouvám se za případné komplikace, ale daný druh prací nelze realizovat za provozu školy.

Mgr. Martin Reihs, ředitel školy

mimo provoz ci2 1200x800

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy