Vážení rodiče, milí žáci,

dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:

  • Screeningové testování bude probíhat na všech školách po celé ČR.
  • Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021.
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS. Testovat se bude antigenními testy, které budou standardně distribuovány školám, na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu.
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech).
    • Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje).

Více informací ke screeningovému testování naleznete ZDE.

Z testování jsou vyjmuti žáci, kteří již onemocnění prodělali a očkovaní. Je nutno potvrdit certifikátem nebo potvrzením od lékaře.

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Martin Reihs, ředitel školy

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy