Vážení přátelé,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření (dokument ke stažení) a v souladu s Nařízením Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020 (dokument ke stažení) s platností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020

 1. na 1. stupni základní školy
  • se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv, výuka hudební výchovy bude nadále probíhat bez zpěvu, případně může vyučující zařadit výuku některého z hlavních předmětů
  • výuka tělesné výchovy se nemění
 2. na 2. stupni základní školy
  • se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv, výuka hudební výchovy bude nadále probíhat bez zpěvu, případně může vyučující zařadit výuku některého z hlavních předmětů
  • se v rámci vzdělávání zakazují sportovní činnosti, hodinu tělesné výuky lze naplnit jakýmkoliv jiným obsahem. Hodiny Tv budou probíhat formou „procházky“ mimo budovu školy, v případě nepříznivého počasí je možné nahrazení této hodiny výukou některého z hlavních předmětů
 3. u žáků gymnázia se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, škola přechází povinně na distanční vzdělávání, distanční vzdělávání je též povinné pro žáky
 4. stravování pracovníků školy a ostatních strávníků bude zajištěno ve videosále.
 5. mimoškolní činnost je pro všechny žáky přerušena

Tohle je nic, to zvládneme :-) 

Mgr. Martin Reihs, ředitel školy

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy