Dne 15. 6. 2020 začne v prostorách základní školy, mezi pavilony horní a dolní školy, probíhat rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně. Vzhledem k harmonogramu prací budou bourací práce prováděné již od prvních dnů a bude obtížné zajistit bezpečnost stavby před dětmi.

Podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji 5 dní tzv. ředitelského volna, ukončení školního roku bude 23. 6. 2020. Vzhledem k současné situaci, kdy díky uvolňování mimořádných opatření žáci navštěvují školu pouze dobrovolně, bude možná osobní přítomnost žáků v prostorách školy pouze do pátku 19. 6. 2020. Na pondělí 22. 6. 2020 je stanovena distanční výuka a 23. 6. 2020 bude předáno vysvědčení žákům všech stupňů školy, dle upraveného harmonogramu a za dodržení všech hygienických doporučení.

Školní družina a školní jídelna bude MIMO PROVOZ.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Martin Reihs, ředitel školy

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy