Přijímací zkoušky ve školním roce 2019/20

Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

V návaznosti na vyhlášení zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se některá pravidla pro přijímání ke vzdělávání ve střední škole upravují dle ustanovení tohoto zákona.

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Ve školním roce 2019/2020 Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí k přijetí do prvního ročníku středního vzdělávání, do 7 kalendářních dnů po řádném termínu konání jednotné přijímací zkoušky). V případě čtyřletých oborů vzdělání do 15. června 2020.

V případě náhradního termínu Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče do 3 kalendářních dnů, tedy do 26. června.

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. do 16. června. V případě náhradního termínu ředitel školy postupuje obdobně a ukončí hodnocení přijímacího řízení do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky, tj. 27. června 2020.

 

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy