Chtěli bychom pokračovat s přípravnými kurzy k přijímacím zkouškám, tentokrát ovšem po jednotlivých tématech. Harmonogram předkládáme zde:

19.2. 2020

Čísla a proměnná I.

 • Počítání s celými a racionálními čísly
 • Mocniny a odmocniny
 • Proměnná, výrazy s proměnnou
 • Mnohočleny, počítání s mnohočleny, určování hodnoty výrazu

26.2. 2020

Číslo a proměnná II.

 • Základní pojmy finanční matematiky (jistina, úroková míra, úrok, úrokovací doba, inflace)
 • Půjčky a úvěry
 • Aplikační úlohy na procenta
 • Lineární rovnice a nerovnice
 • Soustava dvou rovnic se dvěma neznámými
 • Slovní úlohy

4.3. 2020

Závislost, práce s daty

 • Základní statistické pojmy (průměr, četnost, použití tabulek, práce s grafy)
 • Pojem funkce, hodnota funkce, přímá a nepřímá úměra
 • Vyjádření funkčních vztahů mezi veličinami

11.3. 2020

Geometrie v rovině a prostoru I.

 • Pravoúhlý trojúhelník, Pythagorova věta, použití Pythagorovy věty v tělesech
 • Podobnost, měřítko
 • Obvod a obsah obdélníku a čtverce
 • Obvod a obsah kruhu
 • Objem a povrch válce, jehlanu a kužele
 • Objem a povrch koule

18.3. 2020

Geometrie v rovině a prostoru II.

 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • Konstrukční úlohy řešené pomocí bodů dané vlastnosti

25.3. 2020

Nestandardní aplikační úlohy I.

1.4. 2020

Nestandardní aplikační úlohy II.

8.4. 2020

Ilustrační test - rozbor

Čas přípravy vždy 16:00 - 17:30 hod. v budově Městského gymnázia, Mostecká 309.

Případné poznámky a připomínky pište prosím na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy