V červnu se žáci středních škol zúčastnili biologické olympiády v rámci soutěže Krajská Odysea, která probíhala na Městském gymnáziu v Jirkově.  Žáci soutěžili v týmech společně se žáky základní školy. Nejprve řešili vědomostní kvíz, poté museli poznat lebku zvířete a připravit si o něm prezentaci. Porota hodnotila týmovou spolupráci, kreativitu prezentací i samotné vystoupení žáků. V další části byly úkoly zaměřené na znalost lidského těla, latinské názvosloví a základy první pomoci. Soutěži byla přítomna i MUDr. Patricie Kotalíková, primářka dětského oddělení Nemocnice Kadaň.

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Seznam škol