12. února jsme navštívili Okresní soud v Chomutově. Zúčastnili jsme se soudního přelíčení ve věci majetkové trestné činnosti a byli svědky jedinečného případu.

Před samotným začátkem celého jednání jsme byli poučeni, jak se máme v soudní síni chovat a co se vlastně bude odehrávat. Během přelíčení jsme si mohli své teoretické znalosti získané studiem ověřit v praxi.

Ihned po skončení soudního řízení proběhla diskuze. Paní soudkyně Mgr. Lenka Chalupová nám vysvětlila vše, čemu jsme nerozuměli, se zájemci debatovala o možnostech studia práv a nakonec ještě zmínila několik zajímavostí z praxe.

O tom, že exkurze splnila svůj účel, svědčí i fakt, že v soudní síni panovalo napjaté ticho. Všichni studenti jednání pozorně sledovali a celou cestu zpět případ stále probírali a debatovali o něm. Také jsme si uvědomili, jak lehké je sklouznout na šikmou dráhu a jak těžké si potom budovat cestu zpět.

Děkujeme paní prof. Veselé, která tuto návštěvu zorganizovala, a panu prof. Rovenskému, který nás doprovázel.

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy