V rámci Světového dne boje proti AIDS, který proběhl 1. prosince, se studenti Městského gymnázia Jirkov zapojili do celorepublikové akce "Červená stužka". V tento den gymnazisté informovali občany o problematice HIV/AIDS a zároveň nabízeli červené stužky – symbol boje proti AIDS – v ceně 20 Kč. 

Vybrané peníze jsou určeny na provoz a preventivní činnost Domu světla a České společnosti AIDS. Konkrétně se jedná o bezplatné testování, informační materiály, poradenskou činnost, semináře a přednášky pro školy i další občany. Projekt „Červená stužka“ byl zahájen v r. 1991 a jeho cílem je šířit osvětu přenosu HIV, informovat veřejnost o potřebách lidí  s nemocí AIDS a dovolávat se větší finanční podpory v oblastech služeb a výzkumu.

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy