Jako v celé zemi i na gymnáziu si připomněli 25. výročí 17. listopadu 1989. Celé dopoledne bylo koncipováno tak, aby se studenti blíže obeznámili s významem tohoto svátku. Všichni postupně prošli třemi tematickými okruhy - „Sedmnáctý listopad v dějinách naší země“, „Československo v letech 1948-1989“ a „Role tajných služeb a jejich pomahačů v konkrétních případech“. Zvláště potěšitelné bylo, že jeden z bloků připravili studenti maturitního ročníku sami. Nelze než konstatovat, že projektové dopoledne se vydařilo a na gymnáziu už má své pevné místo.

Vyhledat na webu

Vysoké školy

Externí odkazy